11 / 07 / 2020

Tədbirlər təqvimi

P Pzr

S Sal

Ç Çar

P Per

C Cum

C cts

P B.

2 hadisə,

3 hadisə,

-

Tender elanı: Basmane-Afyon xətti Eşme-Uşak stansiyaları arasındakı müxtəlif dəyişikliklərin təkmilləşdirilməsi

3 hadisə,

3 hadisə,

1 hadisə,

0 hadisə,

0 hadisə,

0 hadisə,

2 hadisə,

2 hadisə,

3 hadisə,

1 hadisə,

0 hadisə,

0 hadisə,

1 hadisə,

1 hadisə,

0 hadisə,

2 hadisə,

0 hadisə,

0 hadisə,

0 hadisə,

1 hadisə,

1 hadisə,

1 hadisə,

2 hadisə,

2 hadisə,

0 hadisə,

0 hadisə,

0 hadisə,

0 hadisə,

1 hadisə,

0 hadisə,

0 hadisə,

0 hadisə,

0 hadisə,