hiperloop iş prinsipi
1 Amerika

Hiperloop iş prinsipi

İnsanlar əsrlər boyu hicrət etmiş və bu köçlər zamanı uzun yol keçmişlər. Zaman və sənaye inqilabının başlaması ilə buxarla işləyən nəqliyyat vasitələri daxili yanma mühərrikinin icadına başladı. [Davamı ...]